До Чипровският водопад и Гушовският манастир - По пътеките на България

До Чипровският водопад и Гушовският манастир

Чипровският водопад безспорно е едно от природните чудеса на Чипровският Балкан, а ако сте решили да го видите – можете да се отбиете и до намиращите се по пътя останки на Гушовския манастир.

И двете забележителности се намират югозападно от гр. Чипровци. Още в града има маркировка за пътя, който води към тях. След като излезете от града, пътят става чакълест и продължава около 4 километра. Вляво има обозначена отбивка за Гушовският манастир, но ако сте решили първо да видите Чипровският водопад – трябва да продължите по пътя. По някое време, той става с по-голям наклон и се стеснява. Ако сте с кола – трябва да я оставите някъде тук и да продължите около 30 минути пеша. Тази част от Балкана е по-слабо посещавана и по-девствена, като навсякъде има зелен мъх по камъните.

Дървено мостче преди Чипровския водопад

Стара река в близост до Чипровския водопад

Пътеката се вие покрай реката, която изтича от водопада, като по пътя си образува множество малки водопадчета. Самият Чипровски водопад е с височина от 18 метра и образува 2 каскади, като горната образува малко езерце.

Чипровският водопад

Препоръчваме Ви да отидете пеша до двете забележителности, защото гледката по пътя е невероятна!

Чипровският Балкан

До Гушовския манастир от отбивката имате около 300 метра, като в момента от него има запазени само стените на църквата, която е била вкопана. Малко над манастира има и стар каменен кръст. Манастирът е бил разрушен през 1688 г., по време на потушаването на Чипровското въстание. Местни хора ни споделиха, че имало проект за възстановяването му през следващите години.

Гушовския манастир до Чипровци

Кръст над Гушовския манастирЛегендата гласи следното:

Името си манастирът носи от вид елени, наричани от хората „Гушовци“, защото на гърдите си имали бял полукръг. Всяка година на Рангеловден, рано сутринта, Бог изпращал като свой пратеник елен, който калугерите заколвали в негова чест. Когато турците нападнали България, на Рангеловден еленът позакъснял. Той бил уморен, но монасите не го изчакали да си почине. Тази постъпка не била угодна Богу и хората чули глас от гората: „Това царство ще загине и турско царство ще дойде“. Оттогава, на този ден не е идвал елен  – Бог лишил хората от божественото си покровителство заради техния грях. Но те съхранили упованието си в лечебната сила на Божия дух. За да измолят прошка и закрила, започнали да му принасят в жертва овен. И така до ден днешен!

Кръст над Гушовския манастир

Всяка година чипровчани се събират край останките от манастира на 6-ти септември – годишнината от Чипровското въстание от 1688г., за да правят курбан с овнешко месо и да си спомнят за славните дни отпреди 330 години.

Гушовския манастир - кръст

Останките на Гушовския манастир