"Баджалията" край Стрелково и светилището до Войново - култът към Залмоксис - По пътеките на България

„Баджалията“ край Стрелково и светилището до Войново – култът към Залмоксис

В Добруджа, на около 30 километра югоизточно от гр. Силистра, се намират няколко древни скални светилища, посветени на тракийския бог Залмоксис. Всички те са разположение в скали по поречието на река Табан (Малък Канагьол) и река Канагьол – в момента пресъхнали.  Някои от скалните светилища са били населени още от VI век пр. Хр. , а светилището до с. Войново продължава да функционира и в периода на Първото българско царство, населенo от монаси-християни. Ние посетихме 2 от светилищата – „Баджалията“ до с. Стрелково и това до с. Войново.

Скално светилище „Баджалията“ край с. Стрелково

  • Баджалията скално светилище

„Баджалията“ е основното от групата скални светилища, посветени на Залмоксис. За да стигнете до него, тръгвате по пътя Добрич – Силистра и на около 30 км. преди Силистра има отбивка вляво за село Стрелково. След като минете през цялото село, продължавате по асфалтовия път, който около 500 метра преди самото светилище става черен път с висок наклон. Можете да оставите колата си на края на асфалтовия път, можете и да отидете до подножието на „Баджалията“, където има голяма поляна за паркиране. Светилището „Баджалията“ е от VIII в. пр. Хр. Разположена е в пещера, намираща се на височина от 13 метра в скалите. Преди да се влезе в пещерата, се преминава през тесен скален тунел, който можете да видите във видеото по-долу.

В светилището се извършвали ритуали и обреди, почитащи митичния тракийски цар и бог Залмоксис от племето гети. Намерените предмети в и около светилището сочат, че то е било обитавано от ранната Желязната епоха до късната Античност. В пещерата има комин, който можете да видите и като се изкачите над скалите – по пътека преди тунела.

Скално светилище до село Войново

Намира се на около 3 км. от „Баджалията“, като можете да стигнете и пеша – тръгва се по черния път, започващ от поляната, в северна посока. Другият вариант е да се върнете на пътя Добрич – Силистра и да се отбиете за с. Войново. След като минете през цялото село, на около 3 км. след края му има отбивка вляво – няма табела за скалния манастир, затова тук можете да видите точните координати. На едно място, черният път се разклонява, но трябва да продължите направо. Малко преди светилището има уникална пещера – „Малката Баджалия“! От това, което видяхме в нея – има една голяма зала с 2 кръгли отвора в тавана – малък и голям. Вляво по малък тунел можете да се качите на около 3-4 метра над нивото на пода. Навсякъде има малки тунелчета – някои от тях не са много дълги, но има и няколко, които са много тесни и продължават доста напред, незнайно накъде.

  • Пещера Малката Баджалия

Една от спътничките ни разказа, че преди години лично Боян Петров идвал и е проучвал пещерата и популацията на прилепите в нея, след като се премине през тесните тунели, се стига до по-голяма зала. В пещерата са живели монаси-отшелници по време на Първото бъларско царство. Вижте видео от пещерата:

На около 100 метра след пещерата се намира скалното светилище, разположено в няколко пещери в скалите. То е най-северното от петте светилища в района, посветени на Залмоксис. Култовите практики са се извършвали в труднодостъпна пещера, до която можете да стигнете по доста опасна стълба и малко катерене, както и в скалния навес. Светилището е действало от VI век пр. Хр. до IV век сл. Хр., когато в Римската империя започва да се налага християнството.

  • Скално светилище Войново

Светилището се състои от 3 части. Вляво се намира пещера с няколко малки разклонения, а по стълби можете да се качите и върху скалите, където е светилището. По средата има разположена нависоко пещерата със стълбата. Вдясно се намира скален навес, за съжаление, има доста съвремени и грозни надписи в момента. В следващото видео можете да видите средната част от светилището:

Скалите, където е разположено светилището, наподобяват средновековен замък с кули. В подножието на светилището има изградени дървени пейки и маси за отдих.
Наблизо можете да посетите крепостта „Палматис“ до с. Оногур, а на около половин час се намира поречието на Суха река със скалните си манастири.

error: Забранено е използването на материали от сайта без разрешение :)