Улпия Ескус – римската колония до Дунав

Улпия Ескус е един от най-големите и значими градове в Долнодунавския регион през римската епоха (II – IV в. сл. Хр.). Улпия Ескус се намира на 3 км. от вливането на река Искър в Дунав, съвсем близо до съвременното село Гиген, Плевенска област. Името си Ескус носи от древното название на река Искър. В момента градът все още се проучва, но е впечатляващ по своите размери и намерените находки.

Улпия Ескус

Как се стига до Улпия Ескус

Улпия Ескус се намира в края на село Гиген (община Гулянци, област Плевен). На ето тези координати в края на селото се намира паркинг, където можете да оставите колата си, а самите останки се намират зад ограда. Минавайки през селото, има табели за Улпия Ескус, които насочват към паркинга.

Улпия Ескус

През I в. сл. Хр. тук съществува ранноримски легионен лагер. Античният град Улпия Ескус използва мястото на освободения легионен лагер. Постоянният легионен лагер на V Македонски легион (legio V macedonica) е основан около 10 г. сл. Хр. Първоначално укрепителната система на легионния лагер е дървено-землена, след което рпез 70-тегодини на I век е заменена с каменно-землена. Новата строителна техника е донесена от изток, където легионът участва във война на Римската империя срещу персите.  Формата на лагерът е петоъгълна и повтаря контура на леко издигнатия терен. Лагерът е разположен между двете големи реки Дунав и Искър, които му създават естествена защита. От некропола на легиона е малко запазено, тъй като при застилането на улиците през II век са използвани надгробни плочи. Лагерът Ескус съществува с различни поправки до началото на II в. сл. Хр., когато легионът е изпратен на север от Дунав за участие в Дакийските войни на император Траян (97-117 г.).

  • Улпия Ескус

Римският град – колония Улпия Ескус е основа през 106 – 109 г. сл. Хр. – след Втората Дакийска война, която завършва успешно за римляните. Тогава към основното име на Ескус е добавено и бащиното име на управляващия император – Улпия (от Улпийм бащата на император Траян). Улпия Ескус е издигнат в ранг на римска колония, което е най-висшият статут на град през римската епоха. Административно, Улпия Ескус е град в провинция Долна Мизия. Градът е основан от ветерани от римската армия, преселници от други римски провинции и представители на местната тракийска аристокрация.

След официалното създаване на римската колония Улпия Ескус започва издигането на нова, изцяло каменна укрепителна система с дебелина на стените 2,40 – 2,50 метра, крепостни порти и издадени навън кули. градоустройствената система на Улпия Ескус повтаря в голяма степен тази на легионния лагер. В началото на II век главните улици на града са застлани с дебели каменни плочи и са изградени покрити тротоари и колонади.

  • Улпия Ескус

Форумът на Улпия Ескус е мястото, където са разположени всички важни обществени и култови сгради. Форумът е център на обществено-политическия, икономическия и културен живот на древния град Улпия Ескус. Той е самостоятелен архитектурен ансамбъл с оградна стена. Вътре са изградени монументални постройки с великолепни архитектура и декорация. Форумът е с размери 200 х 98 метра. От три страни откритият площад е обиколен от портици и колонади в римско – коринтски стил. Мраморни статуи на императори, управители на провинция Долна Мизия и заслужили граждани на Улпия Ескус са украсявали площада. В момента е проучен повече от половината от форума. Строителството му започва веднага след издигането на Ескус за римска колония в началото на II век.

Капитолиумът в Улпия Ескус включва храмовете на Юпитер, Юнона и Минерва. Той е уникален по архитектурно решение, защото е единственият в провинциите Горна Мизия, Долна Мизия и Тракия със самостоятелни сгради на трите храма.

  • Улпия Ескус

Храмът на Юпитер се намира в средата между останалите два храма и е с размери 19,50 х 11,95 метра. Изграден е по същото време, когато е строен форумът на Улпия Ескус. Впечатляваще е колонадата от два реда колони, с по шест колони във всеки ред. Капителите са в римско-коринтски стил. Храмът на Юпитер в Улпия Ескус е изграден от солидни, добре обработени каменни блокове. От изток и запад са оформени две дворни пространства.

Храмът на Юнона е разположен източно от храма на Юпитер и с размери 19 х 9.20 метра. Храмът е цялостно разкрит, но от него до наши дни не е оцеляло почти нищо. Храмът на Минерва се намира западно от храма на Юпитер и като размери е същият като този на Юнона.

Гражданската базилика на Улпия Ескус се намира в северния край на форума. Сградата е една от най-дългите антични сгради, които са проучвани в България – 97,60 х 23,60 метра. По архитектурен план е трикорабна, с предверие и и главен вход от запад. Стените на първия ѝ етаж са облицовани с бели мраморни плочи. По северната стена са оформени 12 ниши, в които някога е имало статуи на божества, императори и заслужили граждани. Гражданската базилика е последната построена сграда на форума на Укпия Ескус – завършена е през 135 г. сл. Хр., по времето на управлението на император Адриан и съществува до войната с готите през 376 – 378 г.

  • Улпия Ескус

През II – III век Улпия Ескус се разраства и превръща в икономически и културен център на цялата провинция Долна Мизия. В града са построени няколко големи обществени бани.

През 251 г. Улпия Ескус е атакуван от готите след битката при Абритус (до дн. Разград) и гибелта на император Деций Траян. градът се съвзема през 70-те години на века, когато тук отново се връща V Македонски легион на постоянен лагер. През първата половина на IV век, Улпия Ескус изживява нов икономически и културен подем. През 328 г. самият император Константин Велики е в Улпия Ескус за откриването на моста, изграден над река Дунав. След официалното приема на християнството за официална религия в Римската империя са направени нови градоустройствени промени.

През 376 – 378 г. Улпия Ескус силно пострадва от готско нашествие. През V век, градът е нападан нееднократно от хуните и претърпява големи поражения. През Средновековието върху руините на Улпия Ескус съществуват няколко български селища. Животът в някогашния славен град Улпия Ескус съществува до края на XIV век – началотo на османското владичество.

Улпия Ескус

Улпия Ескус е истинско богатство и се надяваме да бъде благоустроен и популяризиран, за да стане по-посещаван. Други подобни римски градове в България са Деултум до с. Дебелт, Никополис ад Иструм до Велико Търново и Никополис ад Нестум до с. Гърмен.

 

error: Забранено е използването на материали от сайта без разрешение :)