Деултум - римската колония близо до Бургас - По пътеките на България

Деултум – римската колония близо до Бургас

Останките на римския град Деултум се намира в землището на с. Дебелт, на около 12 км. югозападно от гр. Бургас (по пътя за гр. Средец). Colonia Flavia Pacis Deultensium или накратко Деултум е римска колония, основана през втората половина на I век близо до тракийското селище Девелт, на което взема и името. Деултум е основан от ветераните от VІІІ Августов легион, по време на управлението на император Тит Флавий Веспасиан. Градът е бил със специален статут – подчинен директно на императора и освободен от данъци. Деултум постепенно се разраства, построена е крепостна стена и през II и III век става важен град, като дори е имал и собствено пристанище, разположено на Мандренското езеро (в днешни дни – язовир).

Деултум става третият по големина град в новосъздадената римска провинция Хемимонтус в края на III век. През V век, поради нашествията на варварски племена, градът намалява площта и населението си. В началото на IX век, Деултум е присъединен към България, като близо до него е минавала границата между България и Византия – малко преди Деултум можете да видите табела за „Еркесията“ – огромният земен ров, маркирал границата между двете империи, който може да се види и в днешни дни.

  • Деултум

Една от най-интересните разкрити сгради в Деултум са термите. Посещаването им е било част от всекидневието на римските граждани. Освен функцията си на баня, термите са били и средище на обществения живот. През помещенията на термите се преминавало в определена последователност – от съблекалнята през топли и горещи към студени стаи. Съществува специална отоплителна система – хипокауст, от които има запазени останки. Чрез нея са се отоплявали някои от залите и басейните. Термите на Деултум претърпяват няколко преустройтва през годините след IV век – поради земетресение, изграждане на крепостна стена и нуждата от изграждане на жилищния сгради.

  • Деултум

В северната градска част е разкрита и проучена зона с обществени и религиозни функции, характеризираща се с множество периоди на обитаване и няколко постройки, които са преустроявани и надграждани – храмове на богинята Минерва и на императорския култ, късноримски постройки от III-IV век, улици, ранновизантийски строежи, включитело и крепостна стена. В тази част на Деултум са намерени части от мраморни статуи на гръко-римски божества, бронзова статуя на император Септимий Север (193-211 г). След 270 г., императорският храм е разрушен до основи. Върху него е изградена жилищна сграда, а в средата на V век пространството, заемано от храма, е вписано в новата крепостна стена на Деултум.

Как се стига до Деултум

Археологически резерват „Деултум-Дебелт“ се намира близо до пътя от Бургас за Средец, на около 12км от Бургас. Малко преди съвременното село Дебелт се виждат сгради  –  това са археологическата база и музеят. Нашето посещение на Деултум беше доста рано, защото пътувахме към Свиленград, и Археологическият музей не беше отворен. Самите останки на Деултум се намират на около 100-200 метра пеша от асфалтовия път – има черен път точно след сградите, а останките се виждат и се намират лесно. Все още продължават проучванията и разкопките на Деултум и той не е напълно социализиран за посещение – за да слезете на нивото на сградите трябва да слезете по пръстта, но градът тепърва ще набира популярност и се надяваме в близките години да бъде напълно проучен и да привлича все повече посетители.

error: Забранено е използването на материали от сайта без разрешение :)