Драгоманското блато - По пътеките на България

Драгоманското блато

Драгоманското блато е най-голямото карстово блато в България. Разположено е съвсем близо до град Драгоман, на 701 метра надморска височина, наоколо 37 километра от София. Драгоманското блато е с площ от 350 хектара. Разположено на миграционния път на птиците Via Aristotelis, Драгоманското блато е изключително богато на животински видове – в него живеят над 240 вида птици, сред които бяла чапла, сива чапла, ръждива чапла, голям воден бик, малък воден бик, белоока потапница, ливаден дърдавец, патици, гмурци, шаварчета. Богатият животински свят е допълнен от видри, блатни костенурки, водни змии, сребристи каракуди, жаби, тритони. Растителният свят е представен от папур, камъш, острица, тръстикa, както и от по-редки растения като насекомоядните алдрованда и обикновена мехурка, ниска теменуга, шахматовидна ведрица, гигантски живовляк.

  • Драгоманското блато

Драгоманското блато се намира в подножието на планината Чепън (1206 метра). Подобно на повечето влажни зони в България, блатото е било пресушено през 30-те години на XX век, за да се отвоюват земеделски земи. В резултат на това, изчезват редки растителни и животински видове. През 90-те години на XX век е прекратено изпомпването на водите и блатото постепенно започва да се възстановява. В момента можете да се разходите във вътрешността на блатото благодарение на дървените пътеки, а от изградената кула можете да наблюдавате птиците.

Драгоманското блато

error: Забранено е използването на материали от сайта без разрешение :)