Крепост "Динея" до село Войвода - По пътеките на България

Крепост „Динея“ до село Войвода

Крепост „Динея“ се издига върху възвишение в близост до село Войвода – на около 10 км. северно от Плиска и на около 30 км. североизточно от Шумен. „Динея“ заема огромна площ от 100 декара, от които са проучени съвсем малка част. Крепост Динея е естествено защитена от югоизток и югозапад от стръмни долове и пълноводна в миналото река (днес си личи широкото ѝ корито). Крепост Динея е проучвана през 1899-1900 г. от Карел Шкорпил, а по-късно през 6о-те и 80-те години.  В резултат от тях и намерените находки става ясно, че мястото е било обитавано още през IV -III век пр. Хр. В близост е имало военен пост, покрай който постепенно е възникнало селище.  В резултат от архелогическите проучвания са разграничени 4 строителни периода през III – VI век. Днес частично са реставрирани входът на крепостта, 6 от кулите и част от крепостната стена.

  • Крепост Динея

През III век, заради зачестилите варварски нашествия, римляните издигат мощна крепост със здрава стена и 14 кули. Тя се превръща в голям градски център. Крепост Динея е охранявала важният път между големите римски градове Абритус (до днешен Разград) и Марцианопол (днешна Девня). Най-добре укрепена е западната крепостна стена, която днес е частично реставрирана заедно с прилежащите ѝ  кули. Именно тук е бил и главният вход на крепостта. Ширината на стената е над 3 метра височината около 10 метра, а крепостните кули са били триетажни. Градежът на крепостта е с характерната за Късната Античност смесена зидария от квадри с пълнеж от дребни камъни  хоросан. Тухлите отвън са оцветени с червена боя. Пред тази крепостна стена по-късно е издигната и втора, подсилена с ров и вал, с цел по-добра защита от готските нападения.

  • Крепост Динея

Пластовете пепел и обгорените материали свидетелстват за неколкократни силни пожарявания поради нападения. През 1972 г. в крепост Динея е открита една значителна находка, която днес се намира в Регионален исторически музей Шумен – съхранили се до наши дни в голям глинен съд оръжия, земеделски сечива, медни съдове, тъкани и битови предмети.

Как се стига до крепост Динея

Откриването на крепост Динея беше изключитело трудно – в никакъв случай не отивайте до крепостта чрез Google maps , защото ако следвате упътванията му, ще се озовете на непроходим с автомобил черен път, а след това и в тръни и треви до кръста – изпитано от нас 😀 Най-лесно се достига по следния начин – стигате до северния край на село Войвода с кола – тук са точните кординати, където можете да оставите автомобила. Така изгледа мястото – има стопански постройки и обхванат от растителност знак STOP:

Крепост Динея

Тръгва се по ето този път – вляво от Вас остава селскостопанската постройка, а отдясно – нива:

Крепост Динея

Крепост Динея

Ако сте с по-висок автомобил, можете и с него да поемете по пътя. На едно място пътят се раздвоява, но трябва да хванете дясното отклонение:

Крепост Динея

Върви се по приятен черен път покрай слънчогледови ниви и друга растителност, след което се достига до няколко бараки и кошери – а в далечината се виждат и крепостните стени на Динея. От мястото на спиране с автомобил до крепост Динея отнема не повече от 15-20 минути пеша.

Крепост Динея

При нашето посещение в началото на септември месец 2021 г. нямаше служители и други посетители. Около реставрираните кули и крепостна стена има доста растителност и ако искате да разгледате и останките, намиращи се вдясно в далечината – единственият вариант е да се върви по стената. Крепост Динея е изключително интересна и една от добре реставрираните в България. Надяваме се в бъдеще поне да бъдат поставени малко указателни табели по пътя и крепостта да бъде пригодена за нормално посещение.

error: Забранено е използването на материали от сайта без разрешение :)